Tidligfase: NYTT KONSERTHUS I OSLO

STIFTELSEN OSLO-FILHARMONIEN får 6000000 kroner til forprosjekt for nytt konserthus i Oslo

Sparebankstiftelsen DNB understøtter ønsket om nytt konserthus i Oslo og bidrar gjennom denne tildelingen til et tidligfase-arbeid. Oslo-filharmonien har i flere år jobbet aktivt med ulike løsninger for et nytt konserthus i Oslo. Akustiske, praktiske og funksjonelle forhold har aldri fungert godt i dagens konserthus. De vil nå gjennomføre et forprosjekt med mulighetsstudier og behovsanalyser for et fremtidsrettet musikk- og mediehus. De vil sikre at et nytt hus best mulig treffer byen, landet og menneskene som bor her. Analysene skal omfatte informasjonsinnhenting fra samarbeidspartnere innen musikkliv, utdanning, publikum, besøkende, barn & ungdom, øvrig kulturliv og andre aktører innen næringsliv, reiseliv og frivillighet. Mulighetsstudien skal gå over 3 år og legge et så godt grunnlag som mulig for å kunne starte selve byggeprosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?