Tidsvitner: Krigen i Larvik-distriktet

BRUNLANES HISTORIELAG fikk 172 000 kroner til tilgjengeliggjøring og formidling av dokumentasjonsmateriale i 2024

Brunlanes Historielag samler inn og bevarer lokale historier fra andre verdenskrig, for å formidle det på en tilgjengelig og engasjerende måte. Gjennom samarbeid med Larvik museum og Gjenreisningsmuseet i Hammerfest, skal vitnesbyrd fra krigstiden omformes til inspirerende læringsinnhold tilpasset ungdom. Brunlanes Historielag har fått tildelt 172 000 kr til tilgjengeliggjøring og formidling av dokumentasjonsmateriale.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?