Tidtakerutstyr

Eidanger Friidrett får 250.000 kroner til tidtakerutstyr og transportkasser.

Friidrettslaget er opptatt av å skape et inkluderende miljø, hvor det er rom for alle, også de som ikke nødvendigvis vil satse på å bli best mulig. De bruker derfor ungdom som trenere og gir dem kompetanse på feltet.

For å slippe å leie tidtakerutstyr hver gang de gjennomfører stevner, ønsker de å gå til anskaffelse av eget. Dette vil de også låne ut til andre klubber i området.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?