Tilbud til barn med spesielle behov

SVELVIK IDRETTSFORENING får 20000 kroner til utstyr og treningstilbud for barn

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?