Tilgjengelig Friluftsliv

DEN NORSKE TURISTFORENING får 7320000 kroner til universell tilrettelegging av Breivoll og Solheimstulen, turvogner og informasjonstiltak

Turistforeningen har gjennom flere år bygget opp et aktivitetstilbud for mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. I tillegg til organisert aktivitet har det de siste årene vært et økende fokus på tilgjengeliggjøring av DNTs hytter for egenorganiserte hytteturer. Kartlegging av flere av hyttene viser at det er potensiale for å øke tilgjengelighet både gjennom mindre og større tiltak. Nå skal Breivoll ved Oslofjorden og Solheimstulen på Hardangervidda tilrettelegges både utendørs- og innendørs, slik at friluftsopplevelser blir tilgjengelig for flest mulig.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?