Tilgjengeliggjøring av gruva ved Feiring Jernverk

Feiring Jernverks venner på Eidsvoll får 125.000 kroner i 2006 for å tilgjengeliggjøre gruva på museet for publikum.

Feiring Jernverks venner får 125.000 kroner fra Sparebankstiftelsen DNB for å tilgjengeliggjøre gruven på museet for publikum.

Gaven blir brukt til fjellrensk, og utstyr som strømaggregat, lamper og hjelmer.

Andre tildelinger til Feiring Jernverk

Feiring Jernverks Venner (2014)

Feiring Jernverks Venner (2011)

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?