Tilgjengeliggjøring av norske fyr

NORSK FYRHISTORISK FORENING får 1500000 kroner til breddetildeling for ny og tilrettelagt bruk av fyr

Norsk Fyrforening er en ideell, frivillig organisasjon for alle som interesserer seg for norsk fyrhistorie, og som vil bevare fyrene og støtte opp om ny bruk av dem. Foreningen ble stiftet i 1997 under navnet Norsk Fyrhistorisk Forening. Det er en interesseorganisasjon for 96 medlemsfyr. Blant medlemmene finner en venneforeninger, historielag og museer, kyst- og turlag, friluftsorganisasjoner, bedrifter, kommuner og enkeltmennesker med interesse og engasjement for fyr og fyrhistorie. Gjennom en breddetildeling til Norsk Fyrforening, vil det gjennomføres tiltak på norske fyrstasjoner som gjør dem bedre tilrettelagt for ny bruk og gjøre de tilgjengelig for flere på en trygg måte. Prosjekter som kan støttes er for eksempel utbedring av stier, rekkverk, skilting, belysning, toalettfasiliteter, kjøkken, tilrettelegging for overnatting, ovner, brannsikring, aggregat, førstehjelpsutstyr/hjertestarter eller innkjøp av båt til frakt av besøkende.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?