Tilgjengeliggjøring av samtidsmusikken

nyMusikk får 220.000 kroner til dokumentasjonsutstyr for lyd og bilde.

Landsforeningen nyMusikk er en av landets største aktører innen samtidsmusikk og lydkunst. Samtidens nye og eksperimentelle musikk blir formidlet gjennom blant annet festivaler, konserter, installasjoner og verksteder.

Organisasjonen får støtte til utstyr for å kunne gjøre opptak av de mange konsertene og fremføringene i landet slik at det kan bevares og gjøres tilgjengelig for flere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?