Tilgjengeliggjøring av Stavernsodden Fyr

Kystlaget Fredriksvern fikk 300.000 kroner i 2009 til tilgjengeliggjøring av Stavernsodden fyr.

Kystlaget ønsker å tilgjengeliggjøre fyret for folket og har allerede lagt ned over 1500 dugnadstimer i prosjektet. Fyret vil, med sin beliggenhet forholdsvis nær land, kunne brukes store deler av året, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til dette.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?