Tilrettelagt for sykkel til fjells

VALDRES NATUR- OG KULTURPARK får 55000 kroner til opparbeiding av sti

Vestre Slidre kommune og Vang kommune er nabokommuner med flere fjellpartier som grenser mot hverandre. Det er ikke forbindelse med bilvei, men med gamle dyretråkk. Mellom stølslagene Strø i Vestre Slidre og Tangane i Vang finnes et slikt dyretråkk. Nå får det lokale friluftsrådet støtte til å opparbeide dyretråkket til å tåle mer ferdsel. Målet er å lage en sti som tåler både fotturisme og sykling i fjellet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?