Tilrettelagt samfunnshus for barn og unge på Ormøya

NEDRE BEKKELAGET SAMFUNNSHUS får 380000 kroner til installasjon av vann og avløp til samfunnshus

Nedre Bekkelaget samfunnshus er en ideell forening dannet av flere lokale aktører, som bl.a. korps, speider, velforening og tennisklubb. Foreningen har til formål å tilby samlingslokaler for lokalbefolkningen på Nedre Bekkelaget samt de tilhørende øyene Ormøya og Malmøya.

Siden 1976 har foreningen leid og tatt vare på Heimlibakken 11, et særegent tårnhus bygd i 1862. Foreningen får nå støtte til å installere vann og avløp i en sidebygning (tidl. vognremisse), som man ønsker å videreutvikle til et lokale for barne- og ungdomsaktiviteter. Mye er allerede gjort av foreningen for egne midler, men grunnet større oppussing av hovedhuset har arbeidet blitt forsinket i påvente av finansiering.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?