Tilrettelagte friluftsaktiviteter

NFU VESTRE SLIDRE OG NORD-AURDAL LOKALLAG får 25000 kroner til friluftsaktiviteter aktiviteter

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?