Tilrettelegge for aktivitet og lek

SAMEIET SKJÆRET 7-18 får 71115 kroner til oppgradering av lekeplassen og fellesarealet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?