Tilrettelegging av skogsstier

LENSBYGDA SPORTSKLUBB får 20000 kroner til klopper, bruer, benker/bord, grus/pukk, skilt og stolper

Idrettslaget i Lensbygda har en egen turkomite, som bruker mye tid på å rydde, merke og legge til rette for bruk av naturen i nærmiljøet. De får nå støtte til å utbedre flere stier, med klopper, små bruer, merking og grusing.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?