Tilrettelegging av sti langs Mysenelva

Stiftelsen prosjekt Mysenelva får 500.000 kroner til tilrettelegging av sti langs Mysenelva.

Stiftelsen prosjekt Mysenelva, jobber for å gjøre Mysenelva tilgjengelig for allmennheten. De ønsker å ta for seg bit for bit av Mysenelva, og gjøre denne tilgjengelig for alle ved hjelp av en belyst tursti. De starter med den delen av elva som er mest sentrumsnær. Arbeid skal utføres med mye dugnadsinnsats, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til tilrettelegging av stien.

 

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?