Tilrettelegging av turområde – Vorre og Austevik velforening

Vorre og Austevik velforening får 35.000 kroner til å tilrettelegge et turområde for folk i lokalmiljøet.

Vorre og Austevik velforening er en velforening for et byggefelt med rundt 100 husstander, samt frittliggende eneboliger rundt selve byggefeltet.

Den aktive velforeningen jobber for et godt og aktivt bomiljø for folk i alle aldre. Det er laget lekepark, badestrand og turstier i marka. Det holdes grøtfest, sommerfest (St.Hans), dugnader og fellesturer i marka for alle som vil være med.

Nå vil velforeningen sette i stand et turområde som har ligget brakk i noen år, men som mange ønsker å bruke. Her har stier og overganger over bekker/elver og vann forfalt og fuktigheten i utmarka har gjort det vanskelig å ferdes her. Velforeningen ønsker å sette i gang et dugnadsarbeid for å bedre turområdet.

Til innkjøp av materialer for å lage små bruer/overganger over bekker/vann/elver samt annen tilrettelegging av området får velforeningen 35.000 kroner av Sparebankstiftelsen DNB.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?