Tilrettelegging for naturopplevelser

NORSK ORNITOLOGISK FORENING AVD ØSTFOLD får 500000 kroner til tilrettelegging i naturreservatet på Øra

Naturreservatet og våtmarksområdet Øra ligger rett ved utløpet av Glomma, inntil et industriområde. Det ble vernet i 1979t, men publikumsferdselen har lidd under dårlig kjennskap og et lite attraktivt nærmiljø. Nå går flere lokale aktører sammen om å fasilitere bedre for å oppleve naturen og fuglelivet her. Både Østfold fylkeskommune og Fredrikstad kommune har bevilget midler til prosjektet, og Sparebankstiftelsen DNB ser ut til å bli den siste tungen på vektskålen for å gjennomføre de planlagte tiltakene. Blant tiltakene det gis støtte til er bedre informasjon og merking av stier, et enkelt bygg som base for gruppebesøk, ringmerkingsutstyr og rasteplasser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?