Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet i skolegården

FAU Bergenhus skole får 200.000 kroner til klatre- og aktivitetsløype i skolegården.

Foreldrene jobber for barnas beste på skolen og i nærmiljøet. Med denne gaven vil de legge til rette for økt aktivitet i skolegården både i og etter skoletid.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?