Tilrettelegging for skolebesøk i gruva ved Bergenhus

Rakkestad historielag ved Gruvas venner får 5.000 kroner til materialer til vedlikeholdsarbeid i visningsgruva og stein til bruk i formidlingsarbeidet.

Gruvas venner er en egen avdeling i historielaget. De vedlikeholder visningsgruva ved Bergenhus og formidler om over 100 års gruvedrift. De har en stor steinsamling som vises frem i sommerhalvåret. Hvert år tar de i mot hele femteklassetrinnet ved den lokale skolen for å lære barna om den lokale kulturarven.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?