Tilrettelegging for uteskole

Ved hjelp av lokalt samarbeid, med FAU i spissen, har Hof skole fått på plass et uteklasserom for elevene.

Alle foto: Katrine Lunke

Høsten 2021 sto gapahuken ferdig. Her får elevene får lære gjennom praktiske oppgaver, og får undervisning i frisk luft.

I tillegg til å være uteskole for elevene, vil gapahuken bli tilgjengelig for lag og foreninger som kan booke utenom skoletiden.

Uteskolen er på nesten 50 kvadratmeter og kan romme to skoleklasser som kan ha undervisning ute året rundt.

Det har vært stor dugnadsinnsats fra frivillige. I tillegg bidro lokale næringslivsaktører, anleggsfirmaer, bygge- og matforretninger og private grunneiere.

Se reportasje om åpningen av uteskolen på NRK

Les om uteskolen på nettsidene til Holmestrand kommune

Tildeling

17. MAI-KOMITEEN I HOF (FAU ved Hof skole) fikk 250.000 kroner til gapahuk, benker osv.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?