TILT og Oslofjorden danser 2024-2026

PANTA REI DANSETEATER AS får 9300000 kroner til det treårige bredde- og talentprosjektet TILT og Oslofjorden danser 2024-2026

TILT og Oslofjorden danser har fire delsatsinger: deltagende danseprosjekter, talentutvikling for unge dansere, kunnskapsdeling for det profesjonelle dansefeltet samt arenautvikling. Prosjektet går over en treårsperiode, parallelt i Oslos bydeler og kommuner rundt i landet. Hvert år produseres profesjonelle kunstprosjekter som utgangspunkt for en mengde breddeprosjekter. TILT og Oslofjorden danser har særlig fokus på barn og unge som målgruppe. I 2024-2026 legger prosjektene vekt på dansekunst i møte med offentlige rom, og miljø- og naturvern.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?