Tinnesmoen velforening

Tinnesmoen velforening får 250.000 kroner til Gygridskogen.

GYGRID-SKOGEN på Tinnesmoen skole og nærmiljøanlegg skal bli et unikt prosjekt der de beholder det meste av skogen gjennom gammel kunnskap om bevaring av trær, og gjør hele skogen om til et stort, utfordrende og kreativt mestringsområde. I GYGRID-SKOGEN skal ungene møte utfordringer og lære seg å mestre høyder, balanse og klatring ved at de vil gjøre hele skogen om til en balanse- og klatreløype med klatrenett, balansetau og stokker med mer. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med midler til apparater og installasjoner i skogen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?