Tinnsmia på Damlien i Drøbak

200.000 kroner gis i bidrag for å tilgjengeliggjøre tinnsmia på kunstnereiendommen Damlien i Drøbak.


Kunstnereiendommen Damlien i Drøbak har landets eldste tinnsmie.

Torgeir Havstad, som har søkt stiftelsen om midler, ønsker å tilgjengeliggjøre det gamle anlegget for publikum og tilbakeføre tinnsmien til sin opprinnelige form.

Sparebankstiftelsen DNB har bidratt med kr 200.000 til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?