Tømmerrampe rustes opp

KRØDERBANENS VENNER får 300000 kroner til tømmerrampe på Kløftefoss

Foreningen har 100 medlemmer og er en venneforening som støtter Museet Krøderbanen – landets lengste museumsjernbane. På 1930 tallet ble det bygget ei stor tømmerrampe på Kløftefoss, en av stasjonene på Krøderbanen. Denne tømmerrampa (ca 100 m lang) ble benyttet til lasting av tømmervogner (stakevogner). I mellomkrigstida var det stor tømmerdrift i Holleiaskogene og det fortelles at det i flere år gikk det opp til 30 hester med tømmerlass til Kløftefoss og Krøderbanen. Tømmerlasset ble dratt opp på rampa og så ble tømmeret veltet ned på tømmervogna. I dag er tømmerrampa i dårlig forfatning og vil ved restaurering kunne bidra til å dokumentere tømmerlasting på jernbanen i gamle dager.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?