Tømmerrenne på Ørje Brug

Stiftelsen Haldenvassdragets Kanalmuseum får 500.000 kroner til restaurering og montering av tømmerrenne.

Kanalmuseet består av Ørje Brug som blant annet består av tresliperi, bestyrerbolig og arbeiderboliger. Sammen med museets venneforening har de over tyve år bygget opp og skapt masse aktivitet på plassen. Mange skoler og barnehager benytter stedet til undervisning og opplevelser. Nå ønsker de å legge til rette for flere utendørs aktiviteter med utgangspunkt i historien. Tømmerrenna kan brukes til både lek og læring.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?