Tønsberg Reperbane – del 2

STIFTELSEN TØNSBERG KYSTKULTUR- SENTER får 5000000 kroner til reperbanen i Tønsberg

Tønsberg var en av landets største seilskutebyer og Tønsberg Reperbane var en viktig arbeidsplass som vokste i takt med seilskutebygging og skipsfart. Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter jobber for ivaretakelse av lokal kulturarv og har tatt vare på gammelt maskineri og konstruksjoner fra da den gamle reperbanen ble revet på 90-tallet. De disponerer en tomt langs kanalen godt synlig i havnebildet, og der oppføres nå reperbanen igjen til bruk for aktivitet og formidling av lokalhistorien. Bygget skal fylles med aktivitet innenfor håndverk og kunnskap om stedets rike kystkultur. Her vil det bli plass for RS-Ung, Sjøspeidere og faglig samarbeid med nærmeste nabo, Færder videregående skole.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?