Toppdekke og gjerde til Heggedal Friidrettsklubb

Heggedal Friidrettsklubb får 261.000 kroner til toppdekke og gjerde.

Banen ligger i hjertet av Heggedal, og ønskes brukt av en rekke organisasjoner og grupper. Klubben disponerer i dag en grusbane, godt utstyrt med mål, kastebur for kule, diskos og slegge, og spydtilløp. Banen er samtidig idrettsplass for Hovedgården Ungdomsskole.

Heggedal Idrettshall ligger også her. For å sikre banen mot hærverk må den imidlertid inngjerdes og banedekket må utbedres for at flere aktiviteter skal kunne finne sted der.

Friidrettsklubben ønsker nå å lage et flerbruksanlegg som kan dekke flere ønsker og behov.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?