Toppen IL

Toppen IL får 170.000 kroner til utbedring av løypenett.

Toppen IL er et fleridrettslag med fokus på folkehelse og aktiviteter for alle aldersgrupper. De skal i dette tiltaket utbedre skiløyper som binder nærmiljøet tettere sammen ved å lage kloppbruer over bekker, planere trasé og drenere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?