Toråsspelet 2023

TORÅSSPELET MUSIKKTEATER får 200000 kroner til realisering av Toråsspelet 2023

Toråsspelet forteller historien om hendelsene ved Torås Fort, et av de siste uberørte krigsminnesmerkene i Norge. Flere frivillige lag og foreninger innenfor militær historie, musikk og teater samarbeider om oppsettingen. Forsvaret Musikk er med som musikere og musikken er nykomponert av Hans Mathisen fra Sandefjord.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?