Torguke på Youngstorget

YTE SAMMEN AS får 400000 kroner til utstyr og installasjoner

Torginitiativet bygger på et stort engasjement for å løfte Oslos torg og møteplasser for nye aktører, skape sosial innovasjon, økt byliv og flere jobber. Youngstorget har historisk sett hatt en sentral rolle som handelstorg og som et viktig sted for det norske demokratiet, og nå er det et ønske om gi torget fornyet kraft, som en arena for Oslo unge befolkning, og for å bidra til økt aktivitet og revitalisering av byrommet. Det skal arrangeres en Torguke på sensommeren som en kuratert pilot og samarbeid med en rekke lokale aktører innen mat, kultur, sosiale entreprenører, kommunal og statlig forvaltning. Det vil også bli en politisk uke i forkant i forbindelse med høstens Stortingsvalg.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?