Torpa Fjellstyre

Torpa Fjellstyre får 60000 kroner til gapahuk. Fjellstyret forvalter fiske og jaktrettighetene i Torpa Statsalmenning og legger stor vekt på å tilrettelegge og forbedre tilbudene for allmennheten. Det største enkelttiltaket deres er tilrettelegging av aktiviteter ved Folungtjerna/Sæbu-Røssjøen. Her er det satt opp fiskeramper og avsatser som det er mulig å fiske fra, de har bygget to broer og satt opp benker og bord. Nå vil de også få satt opp en gapahuk for turgåerne.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?