Torshovkorpset

Torshovkorpset får 250.000 kroner til uniformer og tilrettelegging av lokaler.

Korpset ble stiftet i 1972, og er trolig verdens eldste og største korps for musikanter med lærevansker og utviklingshemminger. Korpset har i dag 72 aktive musikanter. Etter 40 år i samme lokaler, har de nå måttet flytte til nye øvingslokaler. Her trengs det tilrettelegging og tilpasninger. I tillegg er det behov for nye instrumenter for å bidra til fortsatt spilleglede.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?