Tøyen Sportsklubb

Tøyen Sportsklubb får 40.000 kroner til legosett og annet utstyr for gjennomføring av teknolegoklubb.

Klubben jobber for et bedre aktivitets- og idrettstilbud i nærområdet. De vil øke trivselen og skape tilhørighet ved å bryte ned sosiale og kulturelle barrierer og være et sted for alle. Nå vil de utvide tilbudet for barn og unge i alderen ti til femten år ved å tilby teknolego. Legobygging fremmer innovativ tenking og gir rom for utvikling og nyskaping.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?