Tradisjonshåndverk for en bærekraftig fremtid

OSLOMET – STORBYUNIVERSITETET får 460000 kroner til opplæring i tradisjonelle håndverksteknikker

Yrkesfaglærerutdanningen er en treårig bachelorutdanning som kvalifiserer til arbeid på ungdomstrinnet, 8-10 kl., og i videregående opplæring, trinn 11-13. Et av utdanningsprogrammene er yrkesfaglærer i håndverk, design og produktutvikling, som ivaretar mange av de små tradisjonshåndverkene innen design- og tekstil, tre og metall. Som yrkesfaglærer skal du kunne videreformidle kunnskap og erfaring fra eget fag til nye generasjoner fagarbeidere. I dette prosjektet vil studentene få en mulighet til å knytte relasjoner, nettverk og opparbeide seg praktiske ferdigheter på en ny måte som både vil komme elevene og håndverkene til gode ved at fagene synliggjøres i et bredere perspektiv. Håndverkere fra tradisjonshåndverk vil dele av sin kunnskap og kompetanse til studentene gjennom praktisk arbeid og dialog i et nyopprettet nettverk. Oslo Met får støtte til et tre-årig prosjekt som vil knytte utøvende tradisjonshåndverkere tettere på fremtidige yrkesfaglærere.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?