Tradisjonshåndverk i kulturskolen

NORSK KULTURSKOLERÅD får 6250000 kroner til opprette varige kurs- og aktivitetstilbud innen tradisjonshåndverk i hele landet

Norsk kulturskoleråd har fått støtte til å utvikle tilbud innen tradisjonelt håndverk i kulturskoler i hele landet. Det skal gjøres gjennom søkbare utviklingsmidler til kommunene øremerket kompetanseheving, oppgradering av verksteder og nettverksbygging mellom lærere innen håndverksfagene. Mer håndverk i kulturskoletilbudet vil gi barn og unge anledning til å bli kjent med materialer og verktøy, og oppleve glede og mestring ved å skape noe nyttig med egne hender.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?