Tradisjonshåndverk i stein og bronse

SA STEINSKULPTUR NORSK BILLEDHOGGERFORENINGS ATELIERER får 500000 kroner til kunnskapsoverføring av tradisjonshåndverk i stein og bronse

SA Steinskulptur, Norsk Billedhoggerforenings atelier, er et selvstendig andelslag av og for norske billedhuggere. Steinskulptur er landets eneste produksjonssted for monumentalskulptur i stein og bronse og står bak viktige monumenter over hele Norge. Det er få fagpersoner igjen som kan disse håndverkene, og dette forprosjektet utgjør starten på et større arbeid med å få håndverkskunnskapen om stein og bronse over på flere og yngre hoder og hender.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?