Tradisjonshåndverk på Vøienvolden

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus har fått støtte til håndverkskurs for barn i lokalmiljøet.

Tradisjonshåndverk på Vøienvolden gård i Oslo. Vindusrestaurering. Foto: Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus.

Fortidsminneforeningen Oslo og Akershus holder til på Vøienvolden gård på Sagene. De har et ønske om at alle barn i nærmiljøet skal få en innføring i tradisjonshåndverk og bygningsvern.

Det gjør de gjennom to aktiviteter: Håndverkstasjoner på bygningsverndagen i september og “Håndverkskurs for barn”.

Målet med ”Håndverkskurs for barn” er å introdusere barn på mellomtrinnet i grunnskolen for tradisjonshåndverk. De får en dag på Vøienvolden gård der de lærer om tradisjonelle håndverksteknikker og hvordan en bygger et hus.

Elevene deltar på fire ”Håndverksposter”. Postene tar for seg mur, laft, maling og vindusrestaurering. Barna rullerer mellom stasjonene i løpet av dagen.

Håndverkerne, som styrer de ulike postene, er fagsterke formidlere som ønsker at barna skal få innsikt i norske byggetradisjoner og kanskje velge håndverket som fremtidig yrkesvei.

Tildeling

FORTIDSMINNEFORENINGEN I OSLO OG AKERSHUS fikk 450.000 kroner i 2022 til håndverkskurs for barn

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?