Tråkkemaskin til dugnadsgjeng

Biristrand Skitrekk får 200.000 kroner til oppgradering av tråkkemaskin.

Skitrekket drives kun på dugnad og det er mange ivrige foreldre i bygda som stiller opp for å kunne holde bakken i gang. De har åpent for alle som vil stå på ski fire dager i uken, og de drifter også en varmebu som tilbyr alt fra pølser og toast til saft og kaffe. Nå har de satt i gang et spleiselag for å kunne investere i ny tråkkemaskin.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?