Tre nye skulpturer

Kulturetaten får 2.750.000 kroner til delfinansiering av tre nye skulpturer.

Fagetaten for kultur i Oslo kommune sikrer kvalitet, mangfold og utvikling i kulturtilbudet i Oslo. De skal sørge for at profesjonell samtidskunst preger og forbedrer byens offentlige bygg og uterom til glede for beboere. Kulturetaten planlegger nå å sluttføre et kunstprosjekt i Klosterenga park. Parken skal være en allsidig flerbrukspark og gi byen et rekreasjonsområde av høy kvalitet, med ny turvei, flere møteplasser og bedre belysning. Det søkes om støtte til finansiering av tre nye skulpturer som skal monteres langs parkens bekkeløp.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?