Trebåtkollektivet

TREBÅTKOLLEKTIVET fikk 500 000 kroner til tilrettelegging av verksted, utstyr, restaurering og aktiviteter i 2024

Trebåtkollektivet jobber for å bevare maritim kulturarv gjennom å restaurere båter med hjelp fra sosiale utsatte grupper, for så å sette båtene ut på vannet for allmenn og gratis båtglede. Dette er en motvekt til det stadig økende tapet av viktige historiske skatter og gir mulighet for læring om og deltagelse i vår maritime kulturarv. Trebåtkollektivet har fått tildelt 500 000 kroner til tilrettelegging av verksted, utstyr, restaurering og aktiviteter.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?