TreffpUNGt i samarbeid med de unge

HERØYA NÆRMILJØSENTER får 450000 kroner til faste installasjoner

Herøya nærmiljøsentral har gjennom en årrekke jobbet med åpne og inkluderende aktiviteter for barn og unge i nærmiljøet. Nå vil tilbudet utvides og sammen med de unge selv, bygger de videre på en allerede etablert ungdomsklubb, og de ønsker å opprette leksehjelp som et ukestilbud for ungdomsskoleelevene. Ved å få støtte til å utvikle og oppgradere kjøkken og interiøret i klubben, vil de legge tilrette for enda flere aktiviteter og gode møter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?