Trekløveret 4H

Trekløveret 4H får 105.000 kroner til naturmøteplass og skileikanlegg.

Trekløveret 4H ønsker i samarbeid med Kjølsdalen Bondelag å lage en naturmøteplass bestående av rasteplass, aktivitetsplass og plass for overnatting i det fri. I tillegg ønsker de å lage et skileikområde. Plassen er tenkt bygd langs en planlagt turvei som skal gå fra seter til seter. Plassen skal bygge på lokale tradisjoner og byggeskikker. Dette vil bli et flott ut i naturen mål for bygdefolket, skoler, lag og foreninger, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?