Treningsutstyr til håndballklubb

Falk Håndball får 100.000 kroner til treningsutstyr.

Klubben er en av Hortens største idrettsforeninger med over 30 lag og over 500 aktive medlemmer. Hvert år legges det ned om lag 30.000 dugnadstimer blant de frivillige. I tillegg tilbyr de arbeidstrening i samarbeid med NAV. For å gjøre treningen mer motiverende for de unge spillerne, ønsker de å gå til anskaffelse av utstyrsbager som skal følge hvert håndballag. Bagene skal inneholde utstyr som gjør det lettere å gjennomføre treningene .

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?