Treningsutstyr til turnhaller

Norges Gymnastikk- og Turnforbund fikk 5 millioner kroner i 2017 til utstyrspakker til breddeaktivitet for barn og ungdom.

Marcus Christensen fra Sparebankstiftelsen DNB (t.v.) overrekker 5 millioner kroner til Norges Gymnastikk- og Turnforbund ved president Kristin Gilbert (i midten) og Irina Solem, ansvarlig for barn og ungdomsaktiviteten i forbundet.

Turn er en av de største idrettene i Norge og forbundet organiserer 410 lag med til sammen over 104000 medlemmer.

De siste årene har de hatt en god rekruttering og hvert år får de på plass flere nye turnhaller. Mange av hallene er tilknyttet skoler, som også drar nytte av investeringene. Hallene er også en arena som tiltrekker seg forskjellige ungdomsmiljøer, som for eksempel parkour, tricking og snowboard, og idretten vokser i prosent på nettopp ungdomssiden.

Skal en turnklubb gi et godt treningstilbud er det behov for mye og forskjellig utstyr. Dette er ofte kostbart, men med vedlikehold varer utstyret i mange år. Forbundet ønsker derfor å spre to versjoner av utstyrspakker til henholdsvis turnklubber og mer egenorganiserte miljøer, gjennom en sentral søkeordning.

 

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?