Tresløyd ved Voldsløkka kulturstasjon

OSLO KOMMUNE KULTURETATEN fikk 757 500 kroner til utvikling av håndverkstilbud i kulturskolen i 2024

Oslo Kulturskole planlegger å etablere tresløyd som tilbud ved Voldsløkka kulturstasjon, med mål om å utvide håndverkstilbudet for barn og unge. Dette prosjektet vil bygge opp kompetanse i tresløyd, styrke fokus på tradisjon og håndverksfag, samt fremme nettverksbygging og erfaringsdeling. Oslo kommune kulturetaten har fått tildelt 757 500 kroner til utvikling av håndverkstilbud i kulturskolen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?