Tribune

STATHELLE OG OMEGN IDRETTSLAG får 120000 kroner til bygging av tribune

Arbeidet med å bygge tribunen ledes av oldermannsligaen i klubben, som gjør arbeidet på dugnad. Prosjektet får støtte til maskinleie, materialer og fundamentering.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?