Trøgstad Forts venner

Trøgstad Forts venner får 30.000 kroner til skilting av natursti.

Trøgstad Forts venner anlegger en tursti på tilsammen ca 1,5 km med utgangspunkt fra toppen på Trøgstad Fort. Stien går gjennom skogsterreng med et rikt plante- og dyreliv. For å få dette til en helhetsopplevelse vil de etablere bruer og trapper og foreta rydding av inntil 100 år gammelt forfall.

På toppen og gjennom turstiens lengde skal det settes opp informasjonstavler som beskriver anlegget.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?