Trøgstad kommunemuseum

STIFTELSEN TRØGSTAD NÆRINGSFOND får 300000 kroner til møbler og utstyr

Stiftelsen Trøgstad Næringsfond skal etablere Trøgstad kommunemuseum, for å formidle historisk kunnskap og fremme engasjement og interesse for lokaldemokrati og folkestyre med et lokalt fokus og sett i en større sammenheng. De får midler som et bidrag til å sette bygget i stand og til lokalt produsert interiør.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?