Trust with Xpress Living Lab

NORDIC BLACK THEATRE fikk 249 500 kroner til å gjennomføre Trust with Xpress Living Lab i 2024

Prosjektet skal gi gi ungdom på Grønland i Oslo en tydeligere stemme i stedsutviklingen der eiendomsselskaper og myndigheter kjøper opp og selger store områder. Gjennom en deltakerbasert utviklingsprosess, ønsker de å utfordre den rådende ovenfra og ned tilnærmingen til byutvikling og vekke ungdommens interesse og innflytelse. Nordic Black Theatre har fått tildelt 249500 kroner til å gjennomføre “Trust with Xpress Living Lab”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?