Tryggere skolevei med prosjektet Hjertesone ved Gamlebyen Skole i Oslo

Trafikksikkerhetsgruppa, FAU Gamlebyen Skole får 25.000 kroner til maling og maleutstyr til prosjektet Hjertesone.

Foreldrene ved skolen har en egen trafikksikkerhetsgruppe som jobber med å forbedre barnas sikkerhet på skoleveien. Nå ønsker de å være med på prosjektet Hjertesone, en kampanje i regi av blant annet Statens vegvesen, Helsedirektoratet og UP. Denne går i korte trekk ut på å oppfordre til og etablere bilfrie soner rundt landets skoler. Dette bidrar til sikrere og tryggere skoleveier.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?